Nadace Světový étos - Centrum Prokopios
-
-

České překlady

Obrázek
H. Küng, Aby svět uvěřil.
Dopisy mladým lidem. Křesťanská akademie, Řím 1968;

H. Küng, 24 téze k otázce Boha.
Vycházelo na pokračování v Křesťanské revui, roč. 49, Praha 1982

H. Küng, Světový étos - projekt.
Archa, Zlín 1992 (přeložil Karel Floss a Břetislav Horyna)

H. Küng, H. von Stietencron, Křesťanství a hinduismus.
Na cestě k dialogu. Vyšehrad, Praha 1997 (přeložili J. Hoblík a D. Zbavitel)

Obrázek
K.-J. Kuschel (edit.), Teologie dvacátého století - antologie.
Vyšehrad, Praha 1995 (přeložil F.M. Dobiáš, J.A. Dvořáček, K. Floss, R. Kopřiva, A. Molnár, J.Mrázek, J. Munzar, M. Prudký, J. Slabý, J. Sokol, O. Veselý, J. Vokoun, V. Žilinský)

K.-J. Kuschel, Spor o Abrahama.
Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co spojuje. Vyšehrad, Praha 1997 (přeložili J. Slabý a D. Mik); H. Küng - K.-J. Kuschel)

Prohlášení ke světovému étosu.
Deklarace parlamentu světových náboženství. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1997, (přeložila K. Osolsobě)Obrázek
H. Küng - J. van Ess, Křesťanství a islám.
Na cestě k dialogu. Vyšehrad, Praha 1998 (přeložili J. Hoblík, L. Kropáček)

H. Küng - J. Ching, Křesťanství a náboženství Číny. Na cestě k dialogu.
Vyšehrad, Praha 1999 (přeložili J. Hoblík a V. Liščík)

H. Küng, Světový étos pro politiku a hospodářství.
Vyšehrad, Praha 2000 (přeložili K. Floss a B. Horyna)

H. Küng, Co je církev.
Cesta, Brno 2000, (přeložili F. Matula a J. Hanuš)

H. Küng, Být křesťanem - Křesťanská výzva.
CDK, Brno 2000, (přeložil S. Štýs)

admin, 12. 09. 2010
 
web  Jakub Raida,  2010-2015
RS