Nadace Světový étos - Centrum Prokopios
-
-

Weltethos

Stiftung Weltethos für interkulturelle und interreligiöse Forschung, Bildung und Begegnung byla po svém založení hrabětem K.K. von Groebenem a po schválení vládním prezidiem v Tübingen 23. října 1995 uvedena oficiálně v život slavnostním projevem profesora Dr. Hanse Künga o „Světovém étosu a výchově“ na tübingenské univerzitě. Podle stanov z 18. září 1995 patří k úkolům nadace tři základní okruhy:

- Provádění a podpora mezikulturního a mezináboženského bádání.
- Podněcování a provádění mezikulturní a mezináboženské výchovné práce.
- Umožňování a podporování mezikulturního a mezináboženského setkávání, jež je pro výzkumnou a výchovnou práci nezbytné.

V prvním období výstavby šlo o zřízení infrastruktury s pracovními místy a komunikačními prostředky, potřebnými pro řádné plnění nadačních úkolů. Vedle profesora Dr. H. Künga a profesora Dr. K.-J. Kuschela jako předsedy, resp. místopředsedy nadace, jejichž funkce jsou stejně jako v případě zakladatele nadace hraběte Groebena čestné, je v nadaci zaměstnáno průměrně pět placených pracovníků.

V roce 1997 bylo zřízeno nadační kuratorium, jehož hlavní úkoly jsou: - poradní č- innost pro předsednictvo nadace, - ideová výměna mezi nadací a světem vědy a praxe, - podněty k záležitostem týkajícím se nadace.

Poradní činnost se soustřeďuje zejména na realizaci nadačních cílů a s nimi spojených přednostních úkolů, jako jsou správa jmění, personální otázky, „sociální marketing“, sledování médií a vytváření mezinárodních kontaktů. Členové kuratoria jsou jmenováni předsednictvem na pět let a jejich funkce je čestná.

Základem a centrem práce nadace je teologický a religionistický základní výzkum s cílem mezikulturního a mezináboženského porozumění. Výsledkem této práce jsou publikace, výzkumné projekty, konference a symposia. Významné je též podněcování a provádění mezikulturní a mezináboženské výchovy - základní informace, příprava literatury a pracovních materiálů, internetové stránky, kroužky přátel, další vzdělávání mládeže i jejích učitelů a vychovatelů.

Při všech těchto iniciativách a projektech hraje důležitou roli mezikulturní a mezináboženské setkávání - např. dvoutýdení tábor mláděže „Find Your World“ v Tyrolsku. Velký význam pro rozšíření myšlenky světového étosu bude mít v zainteresované veřejnosti sedmidílný televizní dokumentární seriál o velkých světových náboženstvích nazvaný „Hledání stop - světová náboženství na cestě“.

admin, 12. 09. 2010
 
web  Jakub Raida,  2010-2015
RS